Welkom
Openingstijden
Oudercommisie
agenda
contact
  Contact  
blank

Wilt u uw (aanstaande) kind(eren) aanmelden, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor of het inschrijfformulier invullen en insturen per post of digitaal? U kunt ook (eerst) een rondleiding krijgen, hiervoor dient u een afspraak te maken. Wij hebben ervoor gekozen geen tarieven te vermelden op onze site vanwege de diversiteit van producten (diensten) enerzijds en de bruto-netto uitwerking van (producttarieven) anderzijds.

De Avonturiers
Postbus 318
5050 AH Goirle
Tel. Algemeen (013) 7470 113
E-mail: info@de-avonturiers.nl
Kantooradres vanaf 2017: Frankische Driehoek 3 (binnen De Deel)

Locatie Frankische Driehoek 2 - Goirle
Tel. Kinderdagverblijf Frankische Driehoek (013) 7470 113
Tel. Peuterplein & BSO Frankische Driehoek 0653 45 59 49

Locatie Guido Gezellelaan 137 - Goirle
Tel. Peuterplein & BSO Groote Akkers mobiel 0651 13 80 86

Locatie De Tolstaak 1 - Goirle
Tel. Sport & Outdoor BSO Goirle 0616 66 12 52

Open hier het Inschrijfformulier.
Open hier de Algemene Voorwaarden.
Open hier de Betalingsvoorwaarden van Medicas B.V..

De Avonturiers is verbonden aan Stichting Kindcentra Goirle. Voor meer informatie hierover
kijkt u op www.kindcentragoirle.nl

Logo Kindcentra Goirle