Medewerkers en stagiaires

Pedagogisch medewerkers

De belangrijkste mensen in onze organisatie zijn onze Pedagogisch medewerkers (PM’ers) en Eerstverantwoordelijke pedagogisch medewerkers (EPM’ers) die kinderen elke dag opnieuw met plezier en passie spelenderwijs laten ontdekken binnen een fysiek en sociaal-emotionele veilige situatie waarin volop ruimte is om samen iets (waardevols) te creëren.

Eerstverantwoordelijke PM’ers

De Eerstverantwoordelijke PM’er is het eerste aanspreekpunt op de locatie voor ouders en collega’s binnen de werksoort kinderdagverblijf, peuterplein of bso. De Eerstverantwoordelijken assisteren de pedagogisch manager en de manager locaties.

Facilitaire medewerkers

Koos, Michelle en Jorine, zijn ondersteuners met o.a. schoonmaak, wassen, inkoop en koken. Daarnaast bieden Koos en Michelle regelmatig assistentie bij (groeps)activiteiten.

Stagiaires

Van tijd tot tijd zijn er ook stagiaires actief binnen de groepen ter ondersteuning van PM’ers.

Managers en bestuur

Manager Locaties en Pedagogisch Manager

Naomi Ceron (Manager Locaties) en Jozien Sleutjes (Pedagogisch Manager) zijn beide verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Avonturiers, waarbij de nadruk van Naomi ligt op het organisatorische en de nadruk van Jozien meer ligt op het (direct) aansturen, begeleiden en coachen van de PM’ers en EPM’ers.

Financieel & Office Manager

Nella Hendriks is verantwoordelijk voor de financiën, (factuur)administratie en fungeert daarbij ook als officemanager.

Directie / Bestuur

Rob Doornenbal is de directeur/bestuurder van De Avonturiers.

De Oudercommissie (OC)

De OC behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers bij De Avonturiers. De OC vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als kwaliteit, activiteiten, veiligheid, gezondheid, openingstijden en tarieven. Eén keer per jaar organiseert de OC een ouderavond voor alle ouders/verzorgers. De OC hoopt u dan ook persoonlijk te kunnen ontmoeten.

De Avonturiers heeft drie opvanglocaties. Elke locatie heeft zijn eigen commissie. De commissies vergaderen zo’n zes keer per jaar gezamenlijk en hebben beslisrecht over specifieke zaken op de eigen locatie.

OC Frankische Driehoek

Léoni Panjoel – voorzitter
Inge Schamp – lid
Ellen Pieterse – lid
Jasper van Dijk – lid

OC Groote Akkers

Vacature namens BSO
Vacature namens Peuterplein

 

U kunt als ouder van De Avonturiers ergens tegenaan lopen of vragen hebben? Dan kunt u contact opnemen met de OC via oudercommissie@de-avonturiers.nl
De OC zal uw vraag bespreken en indien nodig voorleggen aan De Avonturiers. Hierna ontvangt u een terugkoppeling van wat besproken is.

Als het toch niet loopt zoals u als ouder/verzorger wenst, dan is de klachtenregeling van toepassing. Deze regeling beschrijft de procedure bij het behandelen en registeren van klachten van ouders/verzorgers.

Meer informatie over de OC en hun werkwijze kunt u terugvinden in de links onderaan deze pagina. Regelmatig is behoefte aan nieuwe OC-leden. Heeft u belangstelling hiervoor, dan kunt u via het mailadres van de OC contact opnemen?