Kinderen tot 4 jaar

Kinderopvang 0-4 jaar

Het kinderdagverblijf van De Avonturiers is gevestigd in Kindcentrum Frankische Driehoek aan de Frankische Driehoek 2 te Goirle. Wij bieden opvang, verzorging en ontwikkeling aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar in vijf basisgroepen. Twee basisgroepen zijn van 0 – 2 jaar, drie basisgroepen zijn van 2 – 4 jaar. We zijn geopend 52 weken op jaarbasis van 7.00 – 19.00 uur behoudens vastgestelde sluitingsdagen.

Peuterplein 2-4 jaar

De twee Peuterpleinen van De Avonturiers zijn gevestigd in Kindcentrum Frankische Driehoek en in Kindcentrum Groote Akkers. Het Peuterplein is op beide locaties 5 ochtenden per week geopend tijdens schoolweken.  Bij locatie Kindcentrum Frankische Driehoek is het mogelijk om verlengde peuteropvang  af te nemen. Vanuit de Peuterpleinen is nauw contact met de nabijgelegen basisscholen.

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Ook als uw kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om zich verder te ontplooien. De buitenschoolse opvang (BSO) biedt tal van mogelijkheden en een fijne omgeving om dit te doen.
Na schooltijd, tijdens studiedagen en in de schoolvakanties bieden wij BSO aan op drie locaties in Goirle. De Avonturiers werkt evenals op het KDV en de Peuterpleinen ook bij de BSO met zoveel mogelijk vaste gezichten op groepen. Chillen, sport, spel, natuur, lekker spelen, muziek en kokkerellen zijn de voornaamste bezigheden voor de kinderen.

Voorschoolse opvang 4-12 jaar

Naast naschoolse opvang biedt De Avonturiers ook voorschoolse opvang aan op locatie Kindcentrum Frankische Driehoek en Kindcentrum Groote Akkers.
Samen met de kinderen starten we de dag rustig in een plezierige en vertrouwde omgeving. Voorschoolse opvang start vanaf 7.00 uur tot aan aanvang school. Onze Pedagogisch Medewerkers brengen de kinderen veilig en op tijd naar school en zorgen indien nodig voor een korte overdracht.